Fundació Summae · Carrencà, 8, baixos  · 08017 Barcelona · Tel. 93 180 48 39
Temps d'execucio: 1.484 s.
Memoria pic: 6481.2 KB
Memoria usada: 5681.18 KB