Fudació Summae · Carrencà, 8, baixos  · 08017 Barcelona · Tel. 93 180 48 39
Temps d'execucio: 1.24 s.
Memoria pic: 6482.63 KB
Memoria usada: 5681.34 KB