Òrgans de govern

Patronat

La fundació es regeix per un patronat. Les seves funcions principals són:

Vetllar pel compliment de la missió i finalitats establertes en els estatuts de l'entitat, tot assegurant-ne la seva sostenibilitat,

Orientar i vetllar pel compliment del pla estratègic, l'ideari i el codi ètic.

Donar suport a l'entitat i assessorar a la direcció, en la recerca de recursos econòmics, en la representació institucional, i en les relacions externes de l'entitat, facilitant-ne vincles d'interès.

El Patronat està constituit per:

 • Mercè Basas
 • Clàudia Bayés
 • Núria Esqué
 • Lluís Plà
 • Jordi Ponces
 • Joan Vidal
Consell de direcció

És l'òrgan que té com a missió, la direcció i gestió de l'entitat.

Està constituït per:

 • Direcció mèdica
 • Direcció de formació
 • Direcció assistencial
 • Coordinació direccions (col·laboració)
 • Imatge i comunicació
Consell assessor científic

És l'òrgan d'assessorament tècnic de la fundació, format per professionals de reconegut prestigi hospitalari, assistencial, universitari i científic. La seva funció és vetllar per mantenir un nivell de coneixement rigorós i actualitzat de l'equip de professionals, així com proporcionar recolzament científic als projectes de recerca de la fundació.

Fundació Summae · Carrencà, 8, baixos  · 08017 Barcelona · Tel. 93 180 48 39
Temps d'execucio: 1.642 s.
Memoria pic: 8633.97 KB
Memoria usada: 7967.25 KB