Obra social

La nostra societat garanteix l'atenció sanitària a tota persona que hi resideix. Tanmateix, aquesta atenció no sempre és suficient ni prou adequada per a les persones afectades de trastorns que comporten una discapacitat. És per aquest motiu pel qual l'obra social de la fundació, esdevé un mecanisme d'atenció a les persones que es troben en situació econòmica precària i que requereixen els serveis de la institució, especialment el centre mèdic.

A qui va adreçat?

El centre mèdic Summae disposa, gràcies a la Fundació Summae, de l'anomenada “obra social”, que serveix per atendre a persones necessitades o amb pocs recursos econòmics, que els permet utilitzar els serveis del centre abonant tarifes simbòliques. L'obra social s'extén a tota l'assistència en consulta mèdica.

Com tramitar la sol•licitud?

Per accedir a aquesta prestació, cal trametre un escrit a la Fundació Summae adjuntant:

  • una petició raonada
  • un certificat negatiu de béns i rendes que emet l'Ajuntament
  • un escrit de recomanació d'assistència de la seva treballadora social

Es important no oblidar d'incloure les dades de contacte i el motiu de la sol•licitud.

La Fundació Summae estudiarà cada cas i es posarà en contacte amb el sol•licitant. La petició no implica necessàriament la concessió de l'ajut. Una vegada concedida la prestació, caldrà renovar-la anualment. Aquesta prestació està condicionada a un pressupost anual.

Fundació Summae · Carrencà, 8, baixos  · 08017 Barcelona · Tel. 93 180 48 39
Temps d'execucio: 1.295 s.
Memoria pic: 8634.97 KB
Memoria usada: 7966.45 KB