Missió, visió i valors

Missió

La Fundació Summae neix amb la missió d'intervenir de manera precoç en els trastorns de desenvolupament del nen i en els trastorns neuropsíquics, i oferir una atenció integral a persones amb discapacitat al llarg de tota la seva vida, proporcionant-los un marc destinat a millorar el seu desenvolupament, la seva qualitat de vida, la seva autonomia personal, la seva integració social i laboral, i la seva salut, en el sentit més ampli.

Aquesta intervenció no es limita a tractar l'afectat i els seu símptomes, sinó que s'extén al seu entorn més proper, especialment la seva família o cuidador.

Visió

La Fundació Summae vol ser una entitat catalana de referència amb projecció internacional, tant pel que fa a la sanitat assistencial com en la docència i recerca.

Valors

Els valors de l'entitat són compromís amb la medicina, amb el pacient i amb la familia.

  • Compromís amb la medicina.
  • Experiència demostrada dels seus professionals, tots ells amb un ampli bagatge assistencial i docent.
  • Atenció a la persona : en un treball emmmarcat en la pràctica basada en l'evidència científica, s'atenen les necessitats mèdico-psicopedagògiques sense oblidar l'atenció a la persona
Fundació Summae · Carrencà, 8, baixos  · 08017 Barcelona · Tel. 93 180 48 39
Temps d'execucio: 1.086 s.
Memoria pic: 8636.47 KB
Memoria usada: 7965.31 KB