Equip professional

El valor afegit de la Fundació Summae és l'equip humà, format per metges i professionals de reconeguda i dilatada experiència:

Administració: Consol Mulet

 

 
Fundació Summae · Carrencà, 8, baixos  · 08017 Barcelona · Tel. 93 180 48 39
Temps d'execucio: 1.391 s.
Memoria pic: 9086.12 KB
Memoria usada: 8420.98 KB