Fundació Summae

Fundacio Summae

 

La Fundació Summae és una entitat sense ànim de lucre creada per donar resposta a les necessitats dels nens amb trastorns del desenvolupament i trastorns neuropsíquics i acompanyar a les seves famílies al llarg de tot el cicle vital, així com per atendre les persones amb discapacitat.

La Fundació Summae va ser fundada l'any 2007 per professionals de la salut, de l'educació i dels serveis socials amb una àmplia experiència assistencial i docent. També compta amb la participació de familiars, dels mateixos afectats i d'altres persones i entitats del teixit social.

La Fundació Summae consta al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 2.386.

 
 
 
Fundació Summae · Carrencà, 8, baixos  · 08017 Barcelona · Tel. 93 180 48 39
Temps d'execucio: 1.129 s.
Memoria pic: 10114.27 KB
Memoria usada: 9482.13 KB