Credits

Continguts i text
Fundació Privada Summae
Carrencà, 8, baixos
Tel 93 180 48 39
08017-Barcelona (Barcelona)
summaesummae.org.
www.summae.org

Disseny web i desenvolupament
Aladetres - Solucions web
C/ Clos, 42 3r
Tel 938 052 678
08700 Igualada (Bcn)
info@aladetres.com
www.aladetres.com


Novembre 2011

 

Fundació Summae · Carrencà, 8, baixos  · 08017 Barcelona · Tel. 93 180 48 39
Temps d'execucio: 1.361 s.
Memoria pic: 9110.97 KB
Memoria usada: 8481.05 KB