Unitat de Trastorns de l’Alimentació, Oromotors i Sensorials: UTAOS

La UTAOS és una unitat formada per metges, logopedes, terapeutes ocupacionals i psicòlegs.

L'objectiu d'aquesta unitat és donar resposta a un gran nombre de situacions i dificultats que, al voltant de l'alimentació oral, presenten moltes persones amb una afectació de base neurològica.

La UTAOS està dirigit a nens i adults, afectats per trastorns motrius, pràxics i sensitius-sensorials d'origen neurològic i/o psíquic com paràlisi cerebral, síndromes polimalformatives, retard mental, autisme o antecedents de prematuritat entre d'altres. Igualment, es contempla la intervenció en els casos de baveig, trastorns oromotors i de la sensorialitat. Durant l'etapa del desenvolupament, situacions personals de tipus emocional-relacional també poden expressar-se amb dificultats en l'alimentació.

Fundació Summae · Carrencà, 8, baixos  · 08017 Barcelona · Tel. 93 180 48 39
Temps d'execucio: 1.05 s.
Memoria pic: 8632.87 KB
Memoria usada: 7984.32 KB