Unitat de psiquiatria i psicologia

El servei de psiquiatria i psicologia està format per un equip de psiquiatres infantils i d'adults, psicoanalistes, psicòlegs clínics i neuropsicòlegs.

Es dóna atenció a nens i adults que presenten trastorns de característiques molt diverses: des de lleus dificultats emocionals i relacionals, fins a trastorns greus com els de comportament associats a dèficits físics i/o psíquics, trastorns i malalties de tipus mental com psicosis (fonamentalment amb origen en l'etapa infantil i que repercuteixen en el seu desenvolupament), retard mental, trastorns de la relació i la comunicació i trastorns de l'espectre autista totes les seves variants.

Aquest servei disposa d'un equip humà altament especialitzat tant pel que fa al grau de pluridiscapacitat com al grau d'afectació en els transtorns de l'espectre autista, ja sigui en la infància com en l'edat adulta, amb competència per a estudiar des dels casos més subtils fins als més greus.

 

Fundació Summae · Carrencà, 8, baixos  · 08017 Barcelona · Tel. 93 180 48 39
Temps d'execucio: 1.205 s.
Memoria pic: 8632.95 KB
Memoria usada: 7984.24 KB