Unitat d’atenció precoç

El servei d'atenció precoç ofereix una intervenció adreçada als nens (i a les seves famílies) que es troben en situació de risc biològic, psicològic o social, que pot repercutir en el desenvolupament neurològic, psíquic, sensorial o motriu. L'atenció als pares i al nen es manté des de la concepció i durant tota l'etapa del neuropsicodesenvolupament.

Es tracten dificultats com paràlisi cerebral, autisme i altres trastorns de la comunicació i la relació, retard mental, pluridiscapacitats (síndromes polimalformatius), trastorns oromotors i de l'alimentació, retards motrius, retards maduratius, trastorns i retards del llenguatge i la parla, trastorns dels aprenentatges i TDAH, deficiències sensorials, sordceguesa, trastorns del comportament i les emocions, trastorns de la relació i el vincle, i trastorns de la son, entre d'altres.

El servei d'atenció precoç està format per metges del desenvolupament i neuropediatres, psicòlegs, fisioterapeutes, logopedes, terapeutes ocupacionals, psicomotricistes i terapeutes de la visió.

Fundació Summae · Carrencà, 8, baixos  · 08017 Barcelona · Tel. 93 180 48 39
Temps d'execucio: 1.05 s.
Memoria pic: 8632.07 KB
Memoria usada: 7983.61 KB