Unitat d’atenció a l’Adopció

L'Unitat d'atenció a l'adopció de la Fundació Summae (UAA) es crea amb l'objectiu d'acompanyar i donar suport a les famílies en el procés d'adopció d'un infant des del punt de vista mèdic, neurològic, psicològic i psiquiàtric, ja sigui actuant en la pròpia família com en l'exploració, diagnòsi i seguiment de l'infant.

La UAA centra la seva atenció en els següents aspectes:

  • Recolzar a nivell psicològic a les famílies adoptants des del punt de vista de la relació amb l'infant a adoptar.
  • Assesor sobre el desenvolupament neurològic i psicomotriu a observar en l'infant a adoptar.
  • Determinar el nivell de desenvolupament neurològic i psicomotriu a partir de les evidències aportades per la família adoptant.
Fundació Summae · Carrencà, 8, baixos  · 08017 Barcelona · Tel. 93 180 48 39
Temps d'execucio: 1.076 s.
Memoria pic: 8628.28 KB
Memoria usada: 7961.08 KB